تصاویری از دیدار مدیرعامل استقلال از عطا بهمنش

عطا بهمنش ورزش کار، مدیر ورزشی، گزارشگر و روزنامه نگار ورزشی ایرانی این روزها همچنان در بستر بیماری است.