ستاره استقلال خوزستان جراحی شد(عکس)

پدیده نیم فصل نخست استقلال خوزستان امروز پای خود را به تیغ جراحان سپرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن به میادین بازگردد.