پیش بینی حضور ۶۰ وزنه بردار از ۳۰ کشور جهان در رقابت های گزینشی جام فجر

مسئولان فدراسیون وزنه برداری از حضور ۶۰ وزنه بردار از ۳۰ کشور جهان در رقابت های بین المللی گزینشی المپیک جام فجر خبر دادند.